Copyright 2020 - © Moscow Buddha Centre. All right reserved. Developed by: HT
  • ဂုဏဝိသိ႒ ဘြဲ႔႔ပူေဇာ္ပြဲ ျပဳလုပ္က်င္းပမည္

  • ICBC2018 ေအာင္ျမင္စြာျပီးဆံုး

  • ဗုဒၶစင္တာ(ေမာ္စကို) ဖြင့္ပြဲသို႔တက္ေရာက္ခဲ့ေသာ ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ား

  • ဗုဒၶစင္တာ(ေမာ္စကို)တြင္ တည္ထားကိုးကြယ္မည့္ ေရႊစည္းဂံု ပံုတူေစတီေတာ္

  • ICBC2018

  • တတိယအၾကိမ္ မဟာဘံုကထိန္အလွဴေတာ္

 

Myanmar Culture Center ႏွင့္ Theravada Buddhist Society  ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ခြင့္ျပဳျခင္း

 ျမန္မာေထရဝါဒဗုဒၶ၀ိဟာရ(ေမာ္စကို) တြင္ ေရႊစည္းခံုေစတီေတာ္ႀကီး တည္ထားကိုးကြယ္ေရးအတြက္ သီတဂူဆရာေတာ္ႀကီးမွ ၂၂.၂.၂၀၁၇ ေန႔၊ ဗိုလ္စိန္မွန္ကြင္းတြင္ အထူးဓမၼ သဘင္အခမ္းအနားတစ္ရပ္ က်င္းပကာ ပရိတ္သတ္ဗိုလ္ပံု အလယ္တြင္ ရုရွားႏိုင္ငံ၊ ေမာ္စကိုၿမိဳ႕တြင္ ေရႊစည္းခံု ေစတီေတာ္ႀကီး တည္ထားကိုးကြယ္သြားမည့္ အေၾကာင္း တိုင္းသိျပည္သိ စတင္မိန္႔ၾကားခဲ့ပါသည္။ ေစတီေတာ္ႀကီး တည္ထားေရးအတြက္ ပထမဦးဆံုး အဆင့္အေနျဖင့္ ျမန္မာေထရဝါဒဗုဒၶ၀ိဟာရ(ေမာ္စကို) တြင္ ရုရွားလူမ်ိဳးမ်ားကို ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ျခင္း၊ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမွဳ ဓေလ့ထံုးတမ္းစဥ္လာမ်ားႏွင့္ မိတ္ဆက္ျခင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိတ္ဝင္စားမွဳ ျမင့္တက္လာေစရန္ႏွင့္ ယင္းႏွင့္ ဆက္စပ္၍ ျမန္မာေထရဝါဒ ဗုဒၶဘာသာအသင္းႀကီး တစ္ရပ္ေအာင္ျမင္စြာ ဖြဲ႕စည္းခြင့္ မွတ္ပံုတင္ရရွိႏိုင္ေရးအတြက္ ရုရွားလူမ်ိဳးမ်ားပါ စိတ္ဝင္တစား ပါဝင္လာၾကႏိုင္ေရး စည္းရံုးလွံဳ႕ေဆာ္ရန္ႏွင့္ ျမန္မာ့ ယဥ္ေက်းမွဳ ဆိုင္ရာ အခမ္းအနားမ်ား၊ သင္တန္းမ်ား၊ အျခား လွဳပ္ရွားမွဳမ်ားကို ရုရွားလူမ်ိဳးမ်ားပါ ပါဝင္ၿပီး တရားဝင္လုပ္ေဆာင္ခြင့္ ရရွိႏိုင္ရန္ အခ်ိန္တိုအတြင္း မွတ္ပံုတင္ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရွိႏိုင္သည့္ စီးပြားေရး အက်ိဳးအျမတ္မယူသည့္ (Non Commercial Organization) တစ္ခုမွတ္ပံုတင္ႏိုင္ရန္ စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ ၾကပါသည္။


             

 

အသင္းဖြဲ႕စည္းမႈအား မွတ္ပံုတင္ရန္ ေရွ႕ေနရံုးမွတဆင့္ တရားေရး၀န္ၾကီးဌာနမွသို႕ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လ (၃၁)ရက္ေန႔တြင္ေပးပို႕ ခဲ့ျပီး၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမလ (၁၇)ရက္ တရားေရး၀န္ၾကီးဌာနဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ ဖြဲ႕စည္းခြင့္က်ခဲ့ျပီး အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားမွာ - 

(ကက) ေဒါက္တာ အရွင္အစၦရိယ ဥကၠဌ (ခခ) အရွင္ နႏၵမာလာလကၤာရ အဖြဲ႕၀င္ (ဂဂ) ဦးတင္ယု အဖြဲ႕၀င္ (ဃဃ) ဦးတင္ေဇာ္ အဖြဲ႕၀င္ (ငင) မစ္စတာ အီးေဂါ ကာလာရွညီေကာ့ဗ္ အဖြဲ႕၀င္ (စစ) မစ္စတာ အလက္ဇန္းဒါး လာပါက်င္ အဖြဲ႕၀င္ (ခခ) အမည္ - ျမန္မာ ယဥ္ေက်းမႈစင္တာ (Autonomous Non-Commercial Organization “Myanmar Cultural Center”). (ဂဂ) ေန၇ာ - ေမာ္စကိုျပည္နယ္၊ ဘာလာရွီဟာျမိဳ႕၊ ဘလာဂ်ီမီစကာရာလမ္း၊ ျခံအမွတ္ ၁၀၁ (ဃဃ) အသင္းရံပံုေငြ - ၁၀၂၀၀ ရူဘယ္ (ငင) ဘဏ္အေကာင့္အမွတ္ - 40703810738000009191(စစ) အသင္းစာရြက္စာတမ္းကိစၥဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္ရန္ကုိယ္စားလွယ္ - မစ္စတာ အီးေဂါ ကာလာရွညီေကာ့ဗ္ (ဆဆ) အသင္းဖြဲ႕စည္းခြင့္က်ေသာရက္ - ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၀၅)ရက္ (စစ) အသင္းဖြဲ႕စည္းခြင့္အမွတ္ - ၁၁၇၅၀၀၀၀၀၂၇၁၅

Theravada Buddhist Society အားလည္းေဖာ္ျပပါအဖြဲ႔၀င္မ်ားျဖင့္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါသည္ (ကက) Mrs. Orlova Natalia Vladimirovna (ခခ) Mr. Orlov Alexander (ဂဂ) Mr. Kalashnikov Igor Gennadievich (ဃဃ) Mrs. Maksaeva Anna Eduardovna (Chairman) (ငင) Mr. Kalachev Pavel Yurievich (Deputy Chairman)  (စစ)Mr. Smirnov Vladimir Fedorovich  (ဆဆ) Mr. Perera's Mupasiri Hettiarachchige (ဇဇ) Mr. Asurov Maxim Andreevich (စ်စ်) Mr. Pinegin Andrey Yurievich (ညည) Mr.Kulikov Kirill Aleksandrovich (ဋဋ) Mrs. Zaw Irina Sergeevna

ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ-

Myanmar Culture Center

Сhairman - Dr. Ashin Acchariya, +79854450075 ၊Vice Chairman - Ashin Nandamarlarlankara, +79163232099 (nandamarlarlankara2015@gmail.com) ၊Сhief accountant - Mr. Kalashnikov Igor Gennadievich - +79857663198 (sanda3599@gmail.com) ၊Secretary - Dr.Zaw Ye Aung - + 79251553799 (alexanderzaw.bmstu@gmail.com)

Theravada Buddhist Society

Chairman - Mrs. Zaw Irina Sergeevna (+ 79206122346)(irinazaw@buddhacentre.com)(tbs@buddhacentre.com) ၊Duputy Chairman - Mr. Kalachev Pavel Yurievich (+79623622728)(pavelkalachev@buddhacentre.com)

Address (place) of the Society’s location:

Moscow region, city of Balashikha, Vladimirskaya street, 101

(သီတဂူစန္းလပမာ ခ်မ္းျမသာယာရွိၾကပါေစ) ၊ ဗုဒၶစင္တာ-ေမာ္စကို။


 

႐ုရွားႏိုင္ငံ၊ ေမာ္စကိုၿမိဳ႕၊ ျမန္မာေထရဝါဒဗုဒၶစင္တာမွ ေက်ာင္းထိုင္ဆရာေတာ္ ေဒါက္တာဘဒၵႏၲအစၧရိယအား မဟာသဒၶမၼေဇာတိကဓဇဘြဲ႕တံဆိပ္ေတာ္ ႏွင့္ ဒုတိယေက်ာင္းထိုင္ဆရာေတာ္ ျဖစ္ေသာ ဘဒၵႏၲနႏၵမာလာလကၤာရအား သဒၶမၼေဇာတိကဓဇဘြဲ႕တံဆိပ္ေတာ္ စသည္ျဖင့္ ယခုကဲ့သို႔ဘြဲ႕တံဆိပ္ေတာ္မ်ား အသီးသီးခ်ီးျမႇင့္ပူေဇာ္ခံရသည့္အတြက္ တပည့္ေတာ္မ်ားကပၸိယအဖြဲ႔မွ အထူးပင္ ဝမ္းေျမာက္ဂုဏ္ယူမိပါသည္ ဘုရား ..။

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ေရႊက်င္နိကာယသံဃာ့အစည္းအေဝးတြင္ ေဒါက္တာအရွင္ အစၦရိယ ၏ ျမန္မာေထရဝါဒ ဗုဒၶစင္တာ(ေမာ္စကို) ၏ သာသနာျပဳလုပ္ငန္းမ်ား ဆိုင္ရာ တင္ျပ ေလွ်ာက္ထား

၁၃၇၉ ခုနွစ္ တပို႔တြဲလဆန္း (၁၃) ရက္၊ (၂၉.၀၁.၂၀၁၈) တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕နယ္၊ ဓမၼဒူတေဇတဝန္ေက်ာင္းတိုက္၊ မဟာဓမၼဗိမာန္ေတာ္၌ က်င္းပသည့္ ဝီသတိမ အႀကိမ္ (၂၀)ေျမာက္ ဗုဒၶသာသနာေတာ္လံုးဆိုင္ရာ ေရႊက်င္နိကာယသံဃာ့အစည္းအေဝးတြင္ ရုရွားနိုင္ငံ ေထရဝါဒဗုဒၶဘာသာသာသနာျပဳ ဗုဒၶစင္တာ(ေမာ္စကို) ေက်ာင္းထုိင္ဆရာေတာ္ ေဒါက္တာအရွင္ အစၦရိယ မွ ရုရွားနုိင္ငံအတြင္း ျမန္မာေထရဝါဒဗုဒၶဝိဟာရ ေက်ာင္းတိုက္ ျဖစ္ေပၚလာပုံ သမုိင္းအက်ဥ္း၊ ရုရွားနုိင္ငံအတြင္း ရွိ ဗုဒၶဘာသာအေျခအေန၊ ဗုဒၶစင္တာ (ေမာ္စကို) ၏ ျပဳလုပ္ျပီး၊ ျပဳလုပ္ဆဲ၊ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္သြားမည့္ သာသာနာျပဳလုပ္ငန္းမ်ားနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ပါသည္။ (စာတမ္း - အျပည့္အစုံ) https://www.facebook.com/Acchriya/posts/1973635805997261

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1st International Conference on Buddhist Culture and Civilization 

  ေအာင္ျမင္စြာ ၿပီးဆုံး

ပထမဆုံးအႀကိ္မ္က်င္းပသည့္ 1st International Conference on Buddhist Culture and Civilization- 2018 ကို ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပ ႏုိင္ခဲ့ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ပြဲမစခင္က အနည္းငယ္ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားရိွခဲ့ေသာ္လည္း အထူးဧည့္သည္ေတာ္မ်ားေရာ ဖိတ္ၾကားထားသူမ်ားပါ စုံလင္စြာတက္ေရာက္ စကားေျပာၾကားခဲ့ၾကသည့္အတြက္ အားလုံးရဲ႕ကိုယ္စား ဂုဏ္ယူ၀မ္းေျမာက္မိပါတယ္။ ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားတဲ့အစည္းအေ၀းဟု မဆုိႏိုင္ေစကာမူ မိမိတို႔ရဲ႕အင္အားနဲ႔ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ အစည္းအေ၀းေအာင္ျမင္စြာၿပီးေျမာက္ႏုိင္ေရးအတြက္ တက္ေရာက္ခ်ီးေျမာက္ေပးခဲ့ၾကေသာ

- ဦးကိုကိုရိွန္ ၊ ရုရွားဖက္ဒေရးရွင္းႏုိင္ငံဆိုင္ရာျမန္မာသံအမတ္ႀကီးႏွင့္ သံရုံးမိသားစု
- ဗိုလ္မွဴးမ်ဳိးမင္းထုိက္၊ လက္ေထာက္စစ္သံမွဴး ႏွင့္ စစ္သံရုံးမိသားစု
- အထူးဖိတ္ၾကားသည့္ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား
- အစည္းအေ၀းျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ က်ရာက႑မွာ တာ၀န္ေက်ပြန္စြာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည့္ သင္တန္းသားအရာရိွမ်ားအား ေက်းဇူး အထူးတင္ရိွပါတယ္။ အထူးအားျဖင့္ ယခုအစည္းအေ၀းျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ အစအဆုံးတာ၀န္ယူဦးေဆာင္စီစဥ္ႏုိင္ခဲ့သည့္ ဗိုလ္မွဴးေက်ာ္ျမတ္သူအား အစည္းအေ၀းျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီမ်ားကိုယ္စား ေက်းဇူးအထူးတင္ရိွပါေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္ ဂုဏ္ျပဳလိုက္ရပါသည္။

…. သူေတာ္ေကာင္းတရား ေနရာတုိင္းမွာ ထြန္းေတာက္ႏုိင္ပါေစ ……

 

Myanmar Theravada Buddhist Center,Moscow

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------